-->
Baza Wiedzy

Coaching a mentoring

maj 1, 2018, Author: admin

Coaching jest procesem dochodzenia przez klienta do celu. Proces coachingowy zakłada, że klient posiada wystarczające zasoby i zna odpowiedzi. Coach wydobywa z klienta potencjał, zadaje pytania i towarzyszy klientowi w drodze do jego celu. W coachingu coach nie powinien niczego klientowi doradzać, nie powinien dawać gotowych recept i wskazówek. To klient samodzielnie ma dokonywać odkryć, wpadać na pomysły i samodzielnie wchodzić na drogi prowadzące go do jego celu.

Mentoring zaś jest procesem, w którym „mistrz” przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie „uczniowi”. Mentoring jest bardzo dobrym narzędziem pracy, dla osób otwartych na przyswajanie nowej wiedzy i czerpanie z doświadczenia innych oraz dla tych, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie się dzielą. Dobrze sprawdza się zarówno w dużych, jak i w małych organizacjach. Mentor może być zarówno wewnątrz struktur konkretnej organizacji, jak i spoza niej. Oba spojrzenia mają swoje dobre strony.

Ze swojego doświadczenia zawodowego jednak wiem, że pracownicy organizacji, bez względu na rodzaj branży, chętniej otwierają się na mentora, który jest spoza organizacji. Jest to związane z większym poczuciem bezpieczeństwa i swoistą swobodą, którą „uczeń” odczuwa w relacji z mentorem z zewnątrz.

Relacja zaś pomiędzy mentorem a klientem jest istotnym elementem, mającym duży wpływ na przyswajanie wiedzy i czerpanie z doświadczenia kogoś innego. Prawidłowa relacja pomiędzy mentorem a klientem oparta jest na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Tak samo jest w relacji coachingowej. Zaufanie i wzajemny szacunek, to podstawa.

Pracownikowi firmy dużo łatwiej jest otworzyć się i podjąć ten specyficzny rodzaj współpracy, jakim jest mentoring czy coaching, z kimś, kto nie jest jego przełożonym, ani nawet kolegą z pracy.

Osobiście polecam oba narzędzia, jako doskonałe procesy umożliwiające rozwój i doskonalenie kadry pracowniczej. Wszyscy wiemy, że zasobem każdej firmy są ludzie i to w ludzi warto inwestować. To oni mają znaczący wpływ na konkurencyjność firmy na rynku.