Coaching

Czym jest coaching?

Coaching jest procesem dochodzenia przez klienta do celu. Proces coachingowy zakłada, że klient posiada wystarczające zasoby i zna odpowiedzi, zaś coach wydobywa z klienta potencjał, zadaje pytania, używa odpowiednich narzędzi i towarzyszy klientowi w drodze do jego celu.

W coachingu coach nie powinien niczego klientowi doradzać, nie powinien dawać gotowych recept i wskazówek. To klient samodzielnie ma dokonywać odkryć, wpadać na pomysły i samodzielnie wchodzić na drogi prowadzące go do jego celu.

Klient przy pomocy coacha definiuje cel, często wychodząc z definicji problemu.

Zadaniem coacha jest umiejętne poprowadzenie klienta do sformułowania celu tożsamego z poczuciem wartości klienta i etyką.

Coach towarzyszy klientowi podczas procesu, w którym klient odkrywa swoją drogę do osiągnięcia celu.

Cele mogą być zarówno biznesowe, jak i osobiste.

Do kogo adresowany jest coaching?

Coaching adresowany jest do osob, które CHCĄ zmienić coś w swoim życiu. Słowo CHCĄ jest tutaj kluczowe i ma ogromne znaczenie. Coaching, to praca z pragnieniami, a pragnienia wynikają z postawy CHCĘ, a nie MUSZĘ.

Gdy pojawia się MUSZĘ lub POWINIENEM, jest to bardzo ważny sygnał dla coacha, z czym tak naprawdę przychodzi klient i jak można mu pomóc.

Jakie są korzyści z coachingu?

Coaching daje niesamowitą kreatywną energię. Dzięki coachingowi klient uświadamia sobie swoje własne potencjały i możliwości. Dzięki coachingowi klient wychodzi z tzw. pudełka, w którym, jak sobie potem uświadamia, tkwił.

Coaching poszerza percepcję i daje siłę do realizacji swoich celów, swoich pragnień – prawdziwych i opartych o dobro, wewnętrzną siłę i mocne stabilne zasoby.

Jak przebiega proces coachingowy?

Jedna sesja coachingowa trwa od 90 min do 120 min. w zależności od tego, nad czym pracujemy na danej sesji.

Na początku ustalamy cel lub cele – od tego zaczynamy.

Proces coachingowy zaczyna się zwykle od kilku spotkań. Moje doświadczenie jednak pokazuje, że później klient powraca z następnymi wyzwaniami.

Czas pomiędzy sesjami, to czasami około 10 dni, czasami około 20 dni – zależy od intensywności procesu oraz do tego, czy pracujemy w ramach organizacji, czy indywidualnie.

Przerwy pomiędzy sesjami są bardzo ważnym elementem procesu, gdyż podczas tych przerw pracuje mocno nasza podświadomość. Można powiedzieć, że wszystko układa nam się w głowie i możemy zacząć wcielać nowe kroki w życie – step by step.

Dlaczego warto skorzystać z coachingu?

Z coachingu warto skorzystać, gdyż jest to proces rozwojowy, który działa można powiedzieć w przyspieszonym tempie. Coaching daje to, czego nie dają grupowe szkolenia.

Coaching wzmacnia i zmienia w sposób trwały, a nurt w którym pracuję – Generative Coaching dociera do naszych głębokich pokładów potencjału i siły.

To jest sposób pracy, którego uczyłam się przez kilka lat u słynnego i cenionego Roberta Diltsa. Sposób pracy, który Robert Dilts praktykował ze Stevem Jobsem i Bilem Gatesem. Wysoce skuteczny, efektywny i efektowny 🙂