Mentoring

Czym jest mentoring?

Mentoring jest procesem, w którym „mistrz” przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie „uczniowi”. Mentoring jest bardzo dobrym narzędziem pracy, dla osób otwartych na przyswajanie nowej wiedzy i czerpanie z doświadczenia inych.

Dobrze sprawdza się zarówno w dużych, jak i w małych organizacjach.

Mentoring wyposaża klienta w konkretną wiedzę i umiejętności.

Do kogo adresowany jest mentoring?

Mentoring adresowany jest do osób, które potrzebują wsparcia w postaci konkretnej wiedzy i są gotowe na to, aby skorzystać i nauczyć się z doświadczeń mentora.

Podczas procesu mentoringowego mentor dzieli się swoją wiedzą, pomaga wypracować konkretne rozwiązania i wcielić je w działania.

Adresatami mogą być młodzi stażem pracownicy różnych organizacji, jak i osoby indywidualne, które potrzebują konkretnych wskazówek.

Jakie są korzyści z mentoringu?

Mentoring wyposaża klienta w konkretną wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji konkretnych zadań.

Klient objęty jest wsparciem i może na bieżąco korzystać ze wskazówek uzyskanych od mentora, wcielać je w życie i sprawdzać, jak działają.

Mentor zapewnia klientowi poczucie bezpieczeństwa, szacunek i zaufanie.

Jak przebiega proces mentoringowy?

Jedno spotkanie mentoringowe trwa od 90 min do 120 min. w zależności od tego, nad czym pracujemy na danym spotkaniu. Podobnie, jak w coachingu.

Na początku ustalamy cel lub cele – od tego zaczynamy.

Mentoring, to zwykle klika lub kilkanaście spotkań.

Czas pomiędzy spotkaniami, to czasami około 10 dni, czasami około 20 dni – zależy od intensywności procesu oraz do tego, czy pracujemy w ramach organizacji, czy indywidualnie.

Przerwy pomiędzy spotkaniami są bardzo ważnym elementem procesu, gdyż podczas tych przerw pracuje mocno nasza podświadomość. Można powiedzieć, że wszystko układa nam się w głowie i możemy zacząć wcielać nowe kroki w życie.

Relacja mentoringowa oparta jest na wzajemnym zaufaniu i szacunku, a mentor zapewnia klientowi poczucie bezpieczeństwa.