Baza Wiedzy

Coaching a mentoring

Maj 1, 2018, Author: admin

Coaching jest procesem dochodzenia przez klienta do celu. Proces coachingowy zakłada, że klient posiada wystarczające zasoby i zna odpowiedzi.